Plan lekcji 2022/23

Klasa 2

Nr lekcjiGodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.8:00 - 8:45w-fj. angielskiedu. wczes.religiaedu. wczes.
2.8:55 - 9:40religiaedu. wczes.edu. wczes.j.angielskiedu. wczes
3.9:50 - 10:35edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
4.10:45 - 11:30edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
5.11:40 - 12:25edu. wczes.tanieczdwzajęcia rozw..w-f

Klasa 3

Nr lekcjiGodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.8:00 - 8:45religiaedu. wczes.edu. wczesj. angielskiedu. wczes.
2.8:55 - 9:40edu. wczes.j.angielskiedu. wczes.religiaedu. wczes.
3.9:50 - 10:35edu. wczes.edu. wczes.w-fedu. wczes.edu. wczes.
4.10:45 - 11:30edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.w-f
5.11:40 - 12:25edu. wczes.edu. wczes.
6.12:40 - 13:25taniec

Klasa 4

Nr lekcjiGodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.8:00 - 8:45j. polskireligiaprzyrodainformatykaw-f
2.8:55 - 9:40religiamuzykaj. polskimatematykaj. polski
3.9:50 - 10:35w-fw-fmatematykaw-fj. polski
4.10:45 - 11:30matematykagodz. wych.matematykaj. polskij. angielski
5.11:40 - 12:25historiaprzyrodaplastykaj. angielskij. angielski
6.12:40 - 13:25wdżrtechnika

Klasa 5

Nr lekcjiGodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.8:00 - 8:45j. hiszpańskigeografiaplastykahistoriareligia
2.8:55 - 9:40biologiamatematykamatematykaj. polskij. polski
3.9:50 - 10:35j. angielskij. polskij. angielskimatematykaw-f
4.10:45 - 11:30matematykaj. polskiw-fj. angielskij. hiszpański
5.11:40 - 12:25religiamuzykaj. polskiw-fhistoria
6.12:40 - 13:25technikaw-fgodz. wych.
7.13:35 - 14:20informatykawdżr

Klasa 6

Nr lekcjiGodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.8:00 - 8:45religiaj. polskimatematykaj. hiszpańskij. polski
2.8:55 - 9:40j. angielskiw-fw-fw-fj. angielski
3.9:50 - 10:35biologiamatematykaplastykaj. polskimatematyka
4.10:45 - 11:30w-fmuzykaj. polskij. polskitechnika
5.11:40 - 12:25matematykagodz. wych.historiahistoriainformatyka
6.12:40 - 13:25j. hiszpańskireligiaj. angielskigeografiazaj. roz. mat.
7.13:35 - 14:20

Klasa 7

Nr lekcjiGodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.8:00 - 8:45chemiaw-fj. polskichemiainformatyka
2.8:55 - 9:40j. polskihistoriaplastykabiologiamatematyka
3.9:50 - 10:35j. polskij. polskimatematykaj. angielskireligia
4.10:45 - 11:30geografiabiologiahistoriamatematykageografia
5.11:40 - 12:25j. hiszpańskimatematykaw-fgodz. wych.j. hiszpański
6.12:40 - 13:25fizykamuzykafizykaj. polskij. angielski
7.13:35 - 14:20w-fzdwj. angielskiw-fzdw mat.
8.14:25 - 15:10religiawdżr

Klasa 8

Nr lekcjiGodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.8:00 - 8:45geografiaj. ang. 1 / hiszp. 2religiaw-fj. angielski 1
2.8:55 - 9:40chemiaj. ang. 1 / j. hiszp.. 2matematykachemiaw-f
3.9:50 - 10:35matematykareligiaj. polskij .polskihistoria
4.10:45 - 11:30j. ang. 2 / j. hiszp.1w-fj. hiszp. 1 / j. ang. 2matematykaj. polski
5.11:40 - 12:25w-fj. polskigodz. wych.matematykaj. polski
6.12:40 - 13:25edu. dla bezp.informatykahistoriafizykabiologia
7.13:35 - 14:20fizykadoradz. zawodowewoswosj. angielski 2
8.14:25 - 15:10zaj. roz. matematyka
Skip to content