Zajęcia dodatkowe 2022/23

NrNazwa zajęćProwadzący zajęciaDzień tygodniaGodziny
1.Kółko polonistyczneKrystyna Wołoszyn wybrane soboty
lub środa
13:35 - 14:20
2.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty Edyta Igielska poniedziałek 7:00 - 7:45
3.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Edyta Igielska środa 7:00 - 7:45
4.Zajęcia sportowe SKS Kamil Maj poniedziałek i
czwartek
14:25 - 15:10
5.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasa III Anna Wrzyszcz czwartek 12:40 - 13:25
6.Zajęcia rozwijające klasa III Anna Wrzyszcz czwartek 11:40 - 12:25
7.Kółko archeologiczno -historyczne „Odkrywam - poznaję
- rozumiem”
Dominika Mazur poniedziałek 14:25 - 15:10
8.Zajęcia przygotowujące do konkursów (klasa 8) Dominika Mazur
Zgodnie z potrzebami uczniów
9.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa II Anna Stanisławczyk środa 11:40 - 12:25
10.Zajęcia rozwijające klasa II Anna Stanisławczyk czwartek 11:40 - 12:25
11.Zajęcia muzyczno-ruchowe

i schola (dla zgłoszonych dzieci ze świetlicy)
Joanna Kominiak wtorek 13:30 - 14:15
12.Zajęcia logopedyczne dla dzieci młodszych
+ kółko matematyczne (wtorek)
Anna Krzemień środa
8:30 - 9:15
13.Konsultacje z chemii - klasa 7 i 8 (przygotowanie
do konkursu kuratoryjnego oraz w miarę potrzeb
dla uczniów potrzebujących wsparcia
w zrozumieniu bieżącego materiału).
Anna Pedrycz poniedziałek 7:00 - 7:45
14.Kółko plastyczne Małgorzata Pertkiewicz środa 12:40 - 13:25
15.ZDW matematyka klasy 5-7 Robert Wójtowicz czwartek 13:35 - 14:10
16.Kółko matematyczne klasy 5-7 Robert Wójtowicz czwartek 14:25 - 15:10
17.Zajęcia rozwijające z matematyki w klasie VI Robert Wójtowicz piątek12:40 - 13:25
18.Zajęcia rozwijające z informatyki w klasie VII Robert Wójtowicz piątek13:35 - 14:20
19.ZDW matematyka klasa IV Karolina Śmiejaponiedziałek7:00 - 7:45
20.ZDW matematyka, fizyka, klasa VII - VIII Karolina Śmiejaśroda 7:00 - 7:45
21.Kółko matematyczne i fizyczne klasa VII i VIIIKarolina Śmiejaczwartek 7:00 - 7:45
22.Matematyka klasa VIII Karolina Śmiejaponiedziałek 14:25 - 15:10
23.Biologia w kuchni Agnieszka Kasprzyk piątek 13:25 - 15:10
24.Kaligrafia Krystyna Róż wtorek 13:35 - 14:20
25.Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego Oleksandra Karashchuk środa 14:25 - 15:10
26.Robotyka czwartek 13:00 - 14:00
27.Taniec Beata Smarzyńska wtorek 11:40 - 12:25
12:40 - 13:25
28.Taniec zerówkaBeata Smarzyńska wtorek 13:30 - 14:15
Skip to content