O nas

MISJA SZKOŁY
Podstawowym celem Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza jest pomoc uczniowi w osiągnięciu przez niego pełnego rozwoju osobowego. Dokonuje się to poprzez wychowanie prowadzące do dojrzałości na miarę etapu, na którym się uczeń znajduje. Pijarskie motto „Pobożność i Nauka” jest w naszej szkole wyrazem wszelkich działań mających na celu odkrycie oraz harmonijny i integralny rozwój wszystkich zdolności i możliwości ucznia.
Szkoła zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące z różnych powodów większego zainteresowania. Przyjmując uczniów takimi jakimi są, doceniając dobro jakie tkwi w każdym z nich stwarza warunki, by młody człowiek był w pełni sobą i rozwinął się we wszystkich wymiarach.
W duchu założycielki Zgromadzenia Sióstr Pijarek św. Pauli Montal, która w pełni odczytała powołanie kobiety i jej role w tworzeniu wspólnoty rodzinnej, nasza Szkoła poprzez wspólną formację dzieci i młodzieży obu płci wychowuje do wzajemnego zrozumienia i poszanowania praw i godności dziewcząt i chłopców.

Skip to content