Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2023/2024

Kalendarium procesu rekrutacji:

  • od 9 stycznia 2023 r. do  24 lutego 2023 r. –  termin składania dokumentów;
  • od 20 lutego 2023 r. do 3 marca  2023 r. – rozmowa rekrutacyjna;
  • dnia 31 marca 2023 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Szkoły. Liczba przyjętych do klasy pierwszej nie przekroczy 20 dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje, zobacz.
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (pobierz).

Skip to content